Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2014

streetofdreams
streetofdreams
1672 7023 0
Reposted fromveriteti veriteti viamyname myname
streetofdreams
- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia? 
- Mam. 
- Na przykład? 
- Głód. 
- I co jeszcze? 
- Nuda.
— Marek Hłasko, "Palcie ryż każdego dnia
Reposted fromMijime Mijime viaweightless weightless
streetofdreams
Nie wierzę w magię 
Nie wierzę w I-ching 
Nie wierzę w Biblię 
Nie wierzę w tarota
Nie wierzę w Hitlera 
Nie wierzę w Jezusa
Nie wierzę w Kennedy'ego
Nie wierzę w Buddę 
Nie wierzę w mantrę
Nie wierzę w Gitę
Nie wierzę w jogę 
Nie wierzę w królów
Nie wierzę w Elvisa 
Nie wierzę w Zimmermana
Nie wierzę w Beatlesów 

Wierzę tylko w siebie
— John Lennon God
Reposted fromoldstuff oldstuff viadrunkwhipster drunkwhipster
streetofdreams
7897 cb11 0
Reposted fromaurophobia aurophobia viaszydera szydera
streetofdreams
już nie wytrzymuje tempa
wszystko, kurwa, skręca
— Artur Rojek
Reposted fromnikotyna nikotyna viaszydera szydera
streetofdreams
streetofdreams

February 21 2014

streetofdreams
3954 3b38 0
Reposted fromnoja noja viatedibea tedibea
streetofdreams
Czuje się sam ze sobą jak pojeb.
— Jakub Żulczyk
streetofdreams
1758 ac57 0
Reposted fromtwice twice viabarricade barricade

February 20 2014

streetofdreams
Człowiek, który nie potrafi się podzielić używką, powinien z niej zrezygnować.
— STEPHEN KING
streetofdreams
6241 d55a 0
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
streetofdreams
5613 23f1 0
Reposted fromretaliate retaliate viaklvgfwef klvgfwef
streetofdreams

Reposted fromweightless weightless
streetofdreams
Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy. 
— Haruki Murakami
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
streetofdreams
2212 04c7 0
Reposted fromimyours imyours viaimchuckbasss imchuckbasss
streetofdreams
streetofdreams
ileż czułości może być
w bezruchu twoich warg
ileż czułości może być
w bezgeście twoich dłoni

ileż czułości w bezczułości jest
— Ewelina Kosik
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl